Værdiansættelse af virksomhed

Bach Andreasen
Denne metode sigter mod at bestemme virksomhedens evne til at generere formue ved at estimere de penge, som ejerne kunne tage med hjem i virksomhedens levetid. Denne metode bruges til at konvertere disse fremtidige pengestrømme til nutidens valuta ved hjælp af en "diskonteringsrente" for at afspejle fremtidige penges værdi diskonteret til nutidens værdi inklusive den potentielle risiko forbundet med den nævnte generering af formue. I det væsentlige giver denne metode indsigt i virksomhedens fremtidige resultater og dets evne til at generere pengestrøm via virksomhedens ressourcer.

Den nedsatte gratis pengestrømsmetode kræver analyse af tidligere, historiske data. Dette giver et indblik i, hvilke faktorer der fører til afholdte omkostninger, og hvilke genererede indtægter. Der bør også lægges særlig vægt på de faktorer, der kan påvirke fremtidige økonomiske fremskrivninger. Funktionen skal omfatte indtægter, omkostninger, overskud, investeringsplaner, forventet pengestrøm og virksomhedens økonomiske struktur. Denne fremskrivning vil fungere som en hypotese om fremtidige økonomiske data (saldi, resultatopgørelse osv.).

Markedsanalyse og analyse af konkurrencepositionering skal også tages i betragtning, når denne værdiansættelsesmetode udføres. Forståelse af virkningerne af Porter's fem kræfter (adgangsbarrierer, trussel om erstatninger, køberens forhandlingsstyrke, leverandørens forhandlingsstyrke og konkurrenter mellem konkurrenter) giver os mulighed for at foregribe en stigning i efterspørgslen, måle kundernes forhandlingskraft og leverandører og forstå virksomhedens sårbarhed med hensyn til erstatningsprodukter eller graden af ​​priskonkurrenceevne inden for sektoren. Desuden vil analysen af ​​din konkurrencemæssige position vedrørende konkurrenter, der opererer i samme branche, øge eller mindske den endelige værdi af handlen.

https://bachandreasen.dk/vaerdiansaettelse-af-virksomhed/

Skriv en kommentar