Derfor har et testamente ikke altid den samme pris

Der er mange faktorer, der er afgørende for, hvorfor få danskere når at få skrevet deres testamente i tide. Én af faktorerne er prisen, der svinger i intervallet fra 700 kr. helt op til 10.000 kr. Er der tale om særligt komplicerede ønsker, herunder f.eks. flere ejendomme i boet, kan prisen for testamentet sagtens overstige 10.000 kr.

Det skal dog også erindres, at pris på testamente ikke blot afhænger af de forskellige ønsker til testamentet, eller af, hvor kompliceret, din familiesituation ser ud, men tillige hvem I får til at udarbejde jeres testamente. Man opdeler typisk virksomhederne i 3 forskellige overordnede kategorier på baggrund af pris og virksomhedstype.

Kategori 1 – strakstestamenter

Den første og billigste er online-virksomhederne, der udbyder de såkaldte ”strakstestamenter”. Man udfylder her typisk et generisk spørgeskema og får herefter testamentet tilsendt via mail. Denne type testamente tager typisk ikke højde for jeres individuelle situation, og testamenterne ligner meget hinanden. Der er desuden øget risiko for, at testamentet er mangelfuldt eller fejlbehæftet, idet der ikke er nogen jurist – eller nogen anden person for den sags skyld – der har læst testamentet igennem. Prisen er typisk 700-1.500 kr. for denne type testamente.

Kategori 2 – advokatfirma

Den dyreste måde, man kan få udarbejdet sit testamente, er ved henvendelse til advokat. Selvom flere advokater kører med faste priser på testamentet på typisk 3-500-6.000 kr., er der også mange advokater, der ikke gør. Her betaler man en timepris til advokaten for arbejdet, der i øvrigt kan svinge meget i omfang på baggrund af jeres ønsker og situation.

Kategori 3 – juristfirma

Den tredje løsning ligger prismæssigt mellem de to foregående løsninger. Her er der tale om juristvirksomheder, der har specialiseret sig i udarbejdelse af testamenter mv. Mange af virksomhederne har en fastpris og klarer oprettelsen med dig telefonisk, hvor du har en medarbejder i røret. Her kan i tale om jeres ønsker og juristen spørger ind til de oplysninger, der skal bruges. Du får herefter testamentet tilsendt – typisk indenfor 1-2 dage. Fordelen herved er, at juristen har præcis samme juridiske kandidateksamen som advokaten, og dermed de samme forudsætninger for at kunne skrive det bedste testamente af højst kvalitet til jer. Det er endvidere en fordel, at juristfirmaerne ofte har specialiseret sig indenfor området og derfor ikke beskæftiger sig med andet end netop testamenteskrivning mv. En advokat sidder derimod med mange forskelligartede opgaver og er ofte ikke lige så erfaren i netop testamenteskrivning. Et testamente udarbejdet af et juristfirma, f.eks. Arvesikring.dk, har typisk en pris på 2.000-3.500 kr.

Klik her for at se en konkret sammenligning af pris på testamente mellem de forskellige udbydere i branchen.

Skriv en kommentar