Auktionsskøde til hussalg? Alt du bør vide om auktionsdokumenter

Et auktionsdokument er et juridisk dokument, der bruges til at sælge en ejendom på en auktion. Dette dokument fastsætter vilkårene for salget, herunder startbud-prisen og den mindste budforhøjelse. Det beskriver også eventuelle særlige betingelser, der kan gælde for auktionsskødet, f.eks. en reservepris eller købertillæg.

Auktionsskødet er et vigtigt dokument

Sættes dit hus på auktion bruger auktionarius dette dokument til at gennemføre auktionen, og det skal underskrives af køber og sælger ved afslutningen af salget.

Hvis du planlægger at købe en ejendom på auktion, er det vigtigt, at du forstår indholdet af auktionsdokumentet. Det vil hjælpe dig med at vide, hvad du byder på, og om der er særlige betingelser, der gælder til salget. 

Læs meget mere her om salg af hus på auktion og aktionsskøde her: https://nembolighandel.nu/produkt/auktionsskoede/.

Følgende er en liste over de oplysninger, der typisk indgår i et auktionsdokument:

 • Ejendommens adresse og beskrivelse: Dette afsnit indeholder grundlæggende oplysninger om ejendommen, f.eks. adresse, størrelse og ejendomstype. Det vil også indeholde en kort beskrivelse af ejendommen.
 • Oplysninger om auktionarius: dette afsnit indeholder navn og kontaktoplysninger på den auktionsholder, der gennemfører salget.
 • Startbudpris: Dette er auktionens startpris. Startbudprisen fastsættes normalt af sælgeren eller dennes agent.
 • Mindste budforhøjelse: Dette er det mindste beløb, der kan bydes på ejendommen under auktionen. Mindste budforhøjelsen fastsættes normalt af auktionarius.
 • Særlige betingelser: Dette afsnit indeholder eventuelle særlige betingelser, der gælder for salget, f.eks. en reservepris eller købertillæg. Reserveprisen er den mindstepris, som sælgeren er villig til at acceptere for ejendommen, og den oplyses kun til forhåndsregistrerede budgivere.
 • Køberpræmie er et ekstra gebyr, som køberen skal betale ud over den endelige budpris.

Det er vigtigt at bemærke, at auktionsdokumentet er en juridisk bindende kontrakt. Det betyder, at hvis du er den auktionsvinder, er du retligt forpligtet til at købe ejendommen til den aftalte pris.

Hvis du har spørgsmål om auktionsdokumentet, skal du spørge auktionarius eller din advokat, inden auktionen begynder.

Hvordan forløber en auktion normalt?

En typisk auktion foregår på følgende måde:

 • Auktionarius starter auktionen ved at læse op af auktionsbetingelserne fra auktionsdokumentet.
 • Er der børn, vil de melde derefter deres interesse for at byde på ejendommen ved at give deres navn og kontaktoplysninger til auktionslederen.
 • Auktionarius beder om et åbningsbud fra de registrerede budgivere. Åbningsbuddet fastsættes normalt af sælgeren eller dennes agent.
 • Auktionarius beder derefter om bud fra de registrerede budgivere i intervaller af det mindste bud.
 • Budgivningen fortsætter, indtil der ikke er flere bud, og auktionen slutter.

Den højest bydende vinder auktionen og er juridisk forpligtet til at købe ejendommen til den aftalte pris.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved valg af partnere til auktioner?

Der er et par ting, du skal være opmærksom på, når du vælger partnere til en auktion:

 • Den første er, at auktionarius arbejder for sælgeren, ikke for køberen. Det betyder, at auktionarius forsøger at få den højest mulige pris for ejendommen
 • For det andet vil auktionarius ikke give køberne råd om hvor meget de skal byde. Det er op til køberen at foretage sin egen undersøgelse.
 • For det tredje yder auktionsholderen ingen juridisk rådgivning, og køberne bør søge deres egen juridiske rådgivning.

Skriv en kommentar